Gamla Kyrkvägen

Persnäs gamla Kyrkväg

Persnäs kyrka har en valvad port i norr och vägen leder direkt till prästgården. Den ca 800 meter långa, tidigare igenvuxna, vägen har vi under 2014 med hjälp av vänner, Skogvårdsstyrelsen och föreningen Kust till kust röjt och rensat, vi har byggt ny grind, skyltat och öppnat upp.Vägen har redan blivit ett populärt vandringsstråk – välkommen du med!